Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych będących subskrybentami newslettera.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator sofizjo.pl.

 2. W celu uzyskania informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, należy kontaktować się poprzez adres mailowy sandra@sofizjo.pl

 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10, ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „UŚUDE”. Zapis do newslettera jest zgodą na wysyłanie newslettera, wiadomości i informacji handlowych.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

 5. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. Administrator, wysyłając newsletter korzysta także z podmiotu realizujących wysyłkę newslettera z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informatycznego i jakości przekazywanej informacji.

 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania przez Panią/Pani zgody na otrzymywanie newslettera.

 9. Informujemy, że jako Podmiotowi danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. ​cofnięcia wyrażonej zgody na podstawie art. 7, ust. 3 RODO, jakkolwiek wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  2. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;

  3. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;

  4. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

  5. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;

  6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;

  7. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;

  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.

 10. Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.